Info

ANBI

Mama’s Pride is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2014 is het voor ANBI-organisaties wettelijk verplicht een aantal gegevens online te plaatsen. Deze gegevens vindt u hier.

statutaire naam: Stichting Mama’s Pride
algemeen bekend als: Mama’s Pride

RSIN: 811937926
Bezoekadres: Eloystraat 19, 6166XM Geleen
Postadres: Postbus 1058, 6160BB Geleen

Statutaire doelstelling:

De stichting heeft ten doel:
(a) het jaarlijks organiseren van het popfestival Mama’s Pride en het ondersteunen van andere uitvoeringen op het gebied van popmuziek;
(b) het verlenen van advies over popmuziek en popmusici alsmede muziek in het algemeen;
(c) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

operationele doelstellingen:

(a) organisatie van Podiumvrees, een talentenjacht voor jonge bands uit de Gemeente Sittard-Geleen.
(b) organisatie van Mama’s Pride Festival, een gratis toegankelijk popmuziekfestival.

Bestuurders

(functie/aangetreden)
Koen van den Berg (voorzitter / 21-10-2002)
Marjolein Fredrix (secretaris / 01-09-2011)
Arne Schouren (penningmeester / 01-09-2011)
Rico Meijers (bestuurslid / 01-09-2011)

Beloning

Het bestuur ontvangt geen geldelijke beloning. Gemaakte onkosten voor werkzaamheden voor het festival worden vergoed.

Documenten:

Beleidsplan (2013)
Jaarverslag (2013)
Kolommenbalans (2012)